Vendo Park (Skarżysko-Kamienna)

Inwestor Trei
Nazwa inwestycji: BUDOWA BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. KRAKOWKSIEJ
Termin realizacji: 10.11.2021 – 04.08.2022
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: ul. Krakowska 142, Skarżysko-Kamienna
Kubatura
57067.1 m3
Powierzchnia całkowita
8361.58 m2
Powierzchnia działki
4.4334 ha
Powierzchnia dróg
18385.32 m2
Powierzchnia terenów zielonych
17587 m2