Vendo Park (Łask)

Vendo Park (Łask)
Nazwa inwestycji: Budowa dwóch budynków handlowo-usługowych z infrastrukturą towarzyszącą - „Vendo Park”
Termin realizacji: 03.2019 - 09.2019
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Łask, ul. Warszawska
Powierzchnia całkowita
4539.45 m2
Powierzchnia działki
1.57 ha
Powierzchnia dróg
5405 m2
Powierzchnia terenów zielonych
5736.65 m2