Vendo Park i Lidl (Łapy ul. Wodociągowa 5)

Inwestor Trei Real Estate

Budynek nr 1 Vendo Park:
Kubatura: 17283,33 m3
Powierzchnia całkowita: 3087,34 m2

Budynek nr 2 Vendo Park:
Kubatura: 10888,72 m3
Powierzchnia całkowita: 1710,45 m2

Budynek nr 3 Lidl:
Kubatura: 8599,28 m3
Powierzchnia całkowita: 1711,70 m2

Nazwa inwestycji: Budowa Vendo Parku i Lidla
Termin realizacji: 21.11.2022 r. - 31.08.2023 r.
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: ul. Wodociągowa 5, 5a, 5b, 18-100 Łapy
Powierzchnia działki
Powierzchnia działki
2.083 ha
Powierzchnia dróg
Powierzchnia dróg
9789.82 m2
Powierzchnia terenów zielonych
Powierzchnia terenów zielonych
5032.67 m2