Vendo Park (Chorzów)

Nazwa inwestycji: Budowa czterech budynków handlowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szpitalnej w Chorzowie – budynek a, b, c, d
Termin realizacji: 06.04.2021 r. – 09.11.2021 r.
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Chorzów, ul. Szpitalna nr 16, 16A, 18, 18A
Kubatura
39482.5 m3
Powierzchnia całkowita
5571.1 m2
Powierzchnia działki
1.54 ha
Powierzchnia dróg
7288.9 m2
Powierzchnia terenów zielonych
2522 m2