Budynek handlowo-usługowy (Rzeszów)

Inwestor Kaufland
Budynek handlowo-usługowy (Rzeszów)
Nazwa inwestycji: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Handlowo-Usługowego
Termin realizacji: 05.2022 - 10.2022
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Al. Rejtana 40, 35-310 Rzeszów
Kubatura
Kubatura
56376.45 m3
Powierzchnia całkowita
Powierzchnia całkowita
5937.17 m2
Powierzchnia działki
Powierzchnia działki
1.26 ha
Powierzchnia dróg
Powierzchnia dróg
8148.53 m2
Powierzchnia terenów zielonych
Powierzchnia terenów zielonych
2287.53 m2