Restauracja MAX (Łomianki ul. Warszawska)

INWESTOR Max
Restauracja MAX (Łomianki ul. Warszawska)
Nazwa inwestycji: Budowa budynku usługowego (restauracja max), budowa pylonu reklamowego, budowa zbiornika retencyjnego, miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem terenu
Termin realizacji: 10.2021- 03.2022
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: ul. Warszawska 11, 05-092 Łomianki
Kubatura
1454.72 m3
Powierzchnia całkowita
390.61 m2
Powierzchnia działki
2140 m2
Powierzchnia dróg
938.31 m2
Powierzchnia terenów zielonych
521.5 m2