Park Handlowy (Stargard)

Nazwa inwestycji: Przebudowa parku handlowego S1 Stargard przy ul. Kościuszki 73 w Stargardzie
Termin realizacji: 03.2022 r. – 11.2022 r.
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: 73-110 Stargard, ul. Tadeusza Kościuszki 73
Kubatura
Kubatura
53080 m3
Powierzchnia całkowita
Powierzchnia całkowita
5074.25 m2