Park Handlowy (Chełmno)

Nazwa inwestycji: Budowa budynku usługowego wraz z parkingiem oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej
Termin realizacji: 08.2022 r. – 03.2023 r.
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: ul. Polna 8, 86-200 Chełmno
Kubatura
Kubatura
6725 m3
Powierzchnia całkowita
Powierzchnia całkowita
1042.85 m2