N-Park (Piotrków Trybunalski)

Inwestor Napollo

„BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW O FUNKCJI HANDLOWO-USŁUGOWEJ I GASTRONOMICZNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, INSTALACJĄ GAZOWĄ, KANALIZACJĄ, DESZCZOWĄ, SEPARATOREM, ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM, DROGĄ WEWNĘTRZNĄ, MIEJSCAMI POSTOJOWYMI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”- stanowiącymi I etap inwestycji przewidzianej do realizacji n terenie nieruchomości przy ul Sulejowskiej 49c i 49 d w Piotrkowie Trybunalskim

Termin realizacji: 09.2022 - 05.2023
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul Sulejowska 49c i 49d
Kubatura
Kubatura
46703.28 m3
Powierzchnia całkowita
Powierzchnia całkowita
8178.56 m2
Powierzchnia działki
Powierzchnia działki
3.06 ha
Powierzchnia dróg
Powierzchnia dróg
14431.58 m2
Powierzchnia terenów zielonych
Powierzchnia terenów zielonych
7960.76 m2