Lidl (Warszawa ul. Modlińska 324)

Inwestor Lidl
Lidl (Warszawa ul. Modlińska 324)
Nazwa inwestycji: Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudową pasa serwisowego drogi krajowej
Termin realizacji: 08.2020 r.- 05.2021r.
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Warszawa, ul. Modlińska 324
Kubatura
Kubatura
21401.45 m3
Powierzchnia całkowita
Powierzchnia całkowita
4842.7 m2
Powierzchnia działki
Powierzchnia działki
0.53 ha
Powierzchnia dróg
Powierzchnia dróg
1271 m2
Powierzchnia terenów zielonych
Powierzchnia terenów zielonych
1594.65 m2