Lidl (Warszawa-Rembertów)

INWESTOR Lidl
Nazwa inwestycji: Budowa marketu sieci Lidl
Termin realizacji: 06-10.2015
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Warszawa-Rembertów, ul. Strażacka
Kubatura
9635.2 m3
Powierzchnia całkowita
1603.1 m2
Powierzchnia działki
4257 m2
Powierzchnia dróg
2178.4 m2
Powierzchnia terenów zielonych
153.9 m2