Lidl (Warszawa)

INWESTOR Lidl
Lidl (Warszawa)
Nazwa inwestycji: Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudową pasa serwisowego drogi krajowej
Termin realizacji: 08.2020 r.- 05.2021r.
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Warszawa, ul. Modlińska 324
Kubatura
21401.45 m3
Powierzchnia całkowita
4842.7 m2
Powierzchnia działki
5287 m2
Powierzchnia dróg
1271 m2
Powierzchnia terenów zielonych
1594.65 m2