Lidl (Łódź, ul. Przybyszewskiego)

INWESTOR Lidl
Nazwa inwestycji: Budowa marketu sieci Lidl
Termin realizacji: 06-12.2013
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Łódź, ul. Przybyszewskiego
Powierzchnia zabudowy
1860 m2
Powierzchnia działki
9848 m2
Powierzchnia terenów utwardzonych
5724 m2
Powierzchnia terenów zielonych
1751 m2