Lidl (Łódź, ul. Paradna)

Inwestor Lidl
Nazwa inwestycji: Budowa marketu sieci Lidl
Termin realizacji: 07-10.2010
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Łódź, ul. Paradna
Powierzchnia całkowita
1679 m2
Powierzchnia działki
0.85 ha
Powierzchnia dróg
3341 m2
Powierzchnia terenów zielonych
3403 m2