Lidl (Łask)

Inwestor Lidl
Nazwa inwestycji: Budowa pawilonu handlowego
Termin realizacji: 02.2020 - 08.2020
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Łask, ul. Warszawska
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia zabudowy
1708.7 m2
Powierzchnia użytkowa
Powierzchnia użytkowa
1583.7 m2
Pochylnie, podesty, schody
Pochylnie, podesty, schody
463 m2
Powierzchnia działki
Powierzchnia działki
0.75 ha
Powierzchnia dróg
Powierzchnia dróg
3940 m2
Powierzchnia terenów zielonych
Powierzchnia terenów zielonych
1391.3 m2