Lidl (Łask)

Inwestor Lidl
Nazwa inwestycji: Budowa pawilonu handlowego
Termin realizacji: 02.2020 - 08.2020
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Łask, ul. Warszawska
Powierzchnia zabudowy
1708.7 m2
Powierzchnia użytkowa
1583.7 m2
Pochylnie, podesty, schody
463 m2
Powierzchnia działki
0.75 ha
Powierzchnia dróg
3940 m2
Powierzchnia terenów zielonych
1391.3 m2