Lidl (Kolonia Lesznowola)

Inwestor Lidl
Nazwa inwestycji: Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z urządzeniami budowlanymi, parkingiem, pylonem reklamowym, stacją transformatorową, zbiornikami na wodę deszczową, zbiornikami p.poż., murem oporowym oraz ekranem przesłaniającym, a także budową odcinka istniejącej
Termin realizacji: 01.2020 - 10.2020
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Kolonia Lesznowola, ul. Słoneczna
Powierzchnia całkowita
2128.7 m2
Powierzchnia działki
0.7 ha
Powierzchnia terenów utwardzonych
2738.42 m2
Powierzchnia terenów zielonych
2097.67 m2