Lidl (Kolonia Lesznowola)

Inwestor Lidl
Nazwa inwestycji: Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z urządzeniami budowlanymi, parkingiem, pylonem reklamowym, stacją transformatorową, zbiornikami na wodę deszczową, zbiornikami p.poż., murem oporowym oraz ekranem przesłaniającym, a także budową odcinka istniejącej
Termin realizacji: 01.2020 - 10.2020
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Kolonia Lesznowola, ul. Słoneczna
Powierzchnia całkowita
Powierzchnia całkowita
2128.7 m2
Powierzchnia działki
Powierzchnia działki
0.7 ha
Powierzchnia terenów utwardzonych
Powierzchnia terenów utwardzonych
2738.42 m2
Powierzchnia terenów zielonych
Powierzchnia terenów zielonych
2097.67 m2