Lidl (Kielce)

INWESTOR Lidl
Nazwa inwestycji: Budowa pawilonu handlowego Lidl
Termin realizacji: 09.2018 - 04.2018
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Kielce, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki
Powierzchnia całkowita
2110.98 m2
Powierzchnia działki
16205.17 m2
Powierzchnia dróg
2295.64 m2
Powierzchnia terenów zielonych
9005.34 m2