Lidl (Bytom ul. Żołnierska)

Inwestor Lidl

Budowa budynku usługowego z infrastrukturą techniczną, budowa parkingu z droga wewnętrzną i wiatą na wózki, muru oporowego, dwóch pylonów reklamowych, stacji transformatorowej wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową sieci wodociągowej DN 1000 kolidującej z inwestycją.

Termin realizacji: 06.2022r. - 02.2023r.
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: ul. Żołnierska 85, 41-900 Bytom
Kubatura
Kubatura
8902.4 m3
Powierzchnia całkowita
Powierzchnia całkowita
1823.6 m2
Powierzchnia działki
Powierzchnia działki
0.84 ha
Powierzchnia dróg
Powierzchnia dróg
4044.3 m2
Powierzchnia terenów zielonych
Powierzchnia terenów zielonych
2551.6 m2