Lidl (Bytom ul. Żołnierska)

Inwestor Lidl

Budowa budynku usługowego z infrastrukturą techniczną, budowa parkingu z droga wewnętrzną i wiatą na wózki, muru oporowego, dwóch pylonów reklamowych, stacji transformatorowej wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową sieci wodociągowej DN 1000 kolidującej z inwestycją.

Termin realizacji: 06.2022r. - 02.2023r.
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: ul. Żołnierska 85, 41-900 Bytom
Kubatura
8902.4 m3
Powierzchnia całkowita
1823.6 m2
Powierzchnia działki
0.84 ha
Powierzchnia dróg
4044.3 m2
Powierzchnia terenów zielonych
2551.6 m2