Lidl (Bytom)

INWESTOR Lidl
Nazwa inwestycji: Budowa pawilonu handlowego
Termin realizacji: 05.2019 - 11.2019
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Bytom, ul. Wrocławska
Powierzchnia całkowita
2145.55 m2
Powierzchnia działki
8100 m2
Powierzchnia dróg
5235.08 m2
Powierzchnia terenów zielonych
719.37 m2