Leroy Merlin (Konin)

INWESTOR Leroy Merlin
Nazwa inwestycji: Budowa marketu budowlanego
Termin realizacji: 09.2015-04.2016
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Konin, ul. Spółdzielców
Powierzchnia zabudowy
9960.99 m2
Powierzchnia użytkowa
9320.36 m2
Powierzchnia działki
40103.9 m2
Powierzchnia dróg
18175.92 m2
Powierzchnia terenów zielonych
8400 m2