Leroy Merlin (Jabłonna)

INWESTOR Leroy Merlin
Nazwa inwestycji: Budynek handlowo-usługowy z wiatą, wiatą materiałów budowlanych , placem dostawczym, parkingiem naziemnym z drogami wewnętrznymi, naziemnym zbiornikiem p.poż i infrastrukturą techniczną
Termin realizacji: 06. 2018 - 04. 2019
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Jabłonna, ul. Akademijna
Powierzchnia całkowita
16820.99 m2
Powierzchnia działki
49031.91 m2
Powierzchnia dróg
23457.17 m2
Powierzchnia terenów zielonych
9479.7 m2