Leroy Merlin (Głogów)

Inwestor Leroy Merlin

Przebudowa budynku handlowo-usługowego oraz budowa:

- placu materiałów budowlanych z portalem wejściowym

- dwóch obiektów kontenerowych

- cieniownika

- ogrodzenia o wysokości 4,2m

- placu manewrowego

- budynku pompowni tryskaczowej

- zbiornika wody przeciwpożarowej

Wraz z przebudową instalacji zewnętrznych: wodociągowych (w tym tryskaczowej), kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej (grawitacyjnej i tłocznej) elektroenergetycznych (zasilających i oświetleniowych), gazowej oraz roboty rozbiórkowe.

Nazwa inwestycji: Przebudowa budynku handlowo-usługowego
Termin realizacji: 12.2021 r. - 07.2022 r.
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: 67-200 Głogów, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15
Kubatura
Kubatura
63636 m3
Powierzchnia całkowita
Powierzchnia całkowita
8900.8 m2
Powierzchnia działki
Powierzchnia działki
4.34 ha
Powierzchnia terenów zielonych
Powierzchnia terenów zielonych
9810.21 m2