Leroy Merlin (Głogów)

Inwestor Leroy Merlin

Przebudowa budynku handlowo-usługowego oraz budowa:

- placu materiałów budowlanych z portalem wejściowym

- dwóch obiektów kontenerowych

- cieniownika

- ogrodzenia o wysokości 4,2m

- placu manewrowego

- budynku pompowni tryskaczowej

- zbiornika wody przeciwpożarowej

Wraz z przebudową instalacji zewnętrznych: wodociągowych (w tym tryskaczowej), kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej (grawitacyjnej i tłocznej) elektroenergetycznych (zasilających i oświetleniowych), gazowej oraz roboty rozbiórkowe.

Nazwa inwestycji: Przebudowa budynku handlowo-usługowego
Termin realizacji: 12.2021 r. - 07.2022 r.
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: 67-200 Głogów, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15
Kubatura
63636 m3
Powierzchnia całkowita
8900.8 m2
Powierzchnia działki
4.34 ha
Powierzchnia terenów zielonych
9810.21 m2