KFC (Warszawa)

Inwestor KFC
Nazwa inwestycji: Budowa wolnostojącej restauracji KFC
Termin realizacji: 07-11.2015
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Warszawa, ul. Głębocka
Kubatura
1625 m3
Powierzchnia całkowita
375 m2
Powierzchnia dróg
1100 m2