KFC (Jabłonna)

Inwestor KFC
KFC (Jabłonna)
Nazwa inwestycji: Budowa restauracji KFC
Termin realizacji: 06.2019 - 10.2019
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Jabłonna, ul. Akademijna
Powierzchnia całkowita
552.48 m2
Powierzchnia działki
0.28 ha
Powierzchnia dróg
1876.65 m2
Powierzchnia terenów zielonych
589.77 m2