Comfy Park (Malbork)

Nazwa inwestycji: Budowa dwóch budynków handlowo – usługowych wraz z parkingiem, pylonami reklamowymi i niezbędną infrastrukturą oraz drogą wewnętrzną
Inwestor: TI 6 Sp. z o.o.
Termin realizacji: 19.01.2023 -13.09.2023
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Al. Wojska Polskiego 88/88A
82-200 Malbork
Kubatura
Kubatura
28682 m3
Powierzchnia całkowita
Powierzchnia całkowita
4642 m2
Powierzchnia działki
Powierzchnia działki
1.53 ha
Powierzchnia terenów utwardzonych
Powierzchnia terenów utwardzonych
6570 m2
Powierzchnia terenów zielonych
Powierzchnia terenów zielonych
4037 m2