C. H. ATRIUM (Koszalin)

C. H. ATRIUM (Koszalin)
Nazwa inwestycji: Rozbudowa budynku handlowego C. H. ATRIUM KOSZALIN wraz z rozbudową parkingu dla potrzeb sklepu DECATHLON
Termin realizacji: 20.12.2014-30.04.2015
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Koszalin, ul. Paderewskiego
Powierzchnia całkowita
1621.94 m2
Powierzchnia dróg
3397.63 m2
Powierzchnia terenów zielonych
263.77 m2