Burger King (Poznań)

Inwestor Burger King
Burger King (Poznań)
Nazwa inwestycji: Budowa Restauracji Burger King
Termin realizacji: 08-12.2016
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Poznań ul. Lechicka
Kubatura
1622.29 m3
Powierzchnia całkowita
339.24 m2
Powierzchnia działki
0.22 ha
Powierzchnia dróg
1325.9 m2
Powierzchnia terenów zielonych
453.24 m2