Budynki handlowo-usługowe (Lubaczów ul. Słowackiego 42)

Inwestor Saller

Budowa dwóch budynków handlowo-usługowych z parkingiem, oświetleniem terenu, pylonem reklamowym, przyłączami i zewnętrznymi odcinkami instalacji elektroenergetycznej, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budową stacji transformatorowej, przebudową kolizji z siecią elektroenergetyczną i gazową.

Termin realizacji: 04.01.2023r. - 13.10.2023r.
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: ul. Słowackiego 42, 37-600 Lubaczów
Kubatura
33846.27 m3
Powierzchnia całkowita
5167.37 m2
Powierzchnia działki
1.3071 ha
Powierzchnia dróg
6495 m2
Powierzchnia terenów zielonych
1821 m2