Budynki handlowo-usługowe (Lubaczów ul. Słowackiego 42)

Inwestor Saller

Budowa dwóch budynków handlowo-usługowych z parkingiem, oświetleniem terenu, pylonem reklamowym, przyłączami i zewnętrznymi odcinkami instalacji elektroenergetycznej, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budową stacji transformatorowej, przebudową kolizji z siecią elektroenergetyczną i gazową.

Termin realizacji: 04.01.2023r. - 13.10.2023r.
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: ul. Słowackiego 42, 37-600 Lubaczów
Kubatura
Kubatura
33846.27 m3
Powierzchnia całkowita
Powierzchnia całkowita
5167.37 m2
Powierzchnia działki
Powierzchnia działki
1.3071 ha
Powierzchnia dróg
Powierzchnia dróg
6495 m2
Powierzchnia terenów zielonych
Powierzchnia terenów zielonych
1821 m2