Budynek handlowo-usługowy (Sieradz)

Nazwa inwestycji: Przebudowa i remont budynku handlowo-usługowego
Termin realizacji: 02.2016-06.2016
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej
Powierzchnia całkowita
Powierzchnia całkowita
4280.37 m2
Powierzchnia działki
Powierzchnia działki
1.39 ha
Powierzchnia dróg
Powierzchnia dróg
4154.01 m2
Powierzchnia terenów zielonych
Powierzchnia terenów zielonych
1705.68 m2