Budynek handlowo-usługowy (Hrubieszów ul. Kolejowa)

Nazwa inwestycji: Budowa dwóch budynków handlowo – usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką kolidujących obiektów
Termin realizacji: 02.2020 - 09.2020
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: 22-500 Hrubieszów, ul. Kolejowa 8
Kubatura
40554 m3
Powierzchnia całkowita
5276.52 m2
Powierzchnia działki
1.3 ha
Powierzchnia dróg
6100 m2
Powierzchnia terenów zielonych
2000 m2