Budynek handlowo-usługowy (Gdynia ul. Nowowilczyńska 30)

Inwestor Kaufland

Budowa budynku handlowego (nr1), usługowego (nr2), totemu reklamowego, murów oporowych, zbiornika ppoż., zbiornika na wody opadowe, instalacji kanalizacji deszczowej, wodociągowej kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej.

Etap I: Budowa budynku handlowego (nr1) wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym: totemu reklamowego, murów oporowych, zbiornika ppoż., zbiornika na wody opadowe, instalacji kanalizacji deszczowej, wodociągowej kanalizacyjnej i elektroenergetycznej.

Inwestor: Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp.j. Al. Armii Krajowej 47, 50-541 Wrocław
Termin realizacji: Luty 2023 r. – Listopad 2023 r.
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: ul. Nowowiczlińska 30, 81-577 Gdynia
Kubatura
Kubatura
43253.42 m3
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia zabudowy
5526.91 m2
Powierzchnia działki
Powierzchnia działki
2.2622 ha
Powierzchnia terenów zielonych
Powierzchnia terenów zielonych
7553.55 m2
Powierzchnia terenów utwardzonych
Powierzchnia terenów utwardzonych
9144.76 m2