Budynek handlowo-usługowy (Gdynia ul. Nowowilczyńska 30)

Inwestor Kaufland

Budowa budynku handlowego (nr1), usługowego (nr2), totemu reklamowego, murów oporowych, zbiornika ppoż., zbiornika na wody opadowe, instalacji kanalizacji deszczowej, wodociągowej kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej.

Etap I: Budowa budynku handlowego (nr1) wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym: totemu reklamowego, murów oporowych, zbiornika ppoż., zbiornika na wody opadowe, instalacji kanalizacji deszczowej, wodociągowej kanalizacyjnej i elektroenergetycznej.

Inwestor: Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp.j. Al. Armii Krajowej 47, 50-541 Wrocław
Termin realizacji: Luty 2023 r. – Listopad 2023 r.
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: ul. Nowowiczlińska 30, 81-577 Gdynia
Kubatura
43253.42 m3
Powierzchnia zabudowy
5526.91 m2
Powierzchnia działki
2.2622 ha
Powierzchnia terenów zielonych
7553.55 m2
Powierzchnia terenów utwardzonych
9144.76 m2