Budynki usługowo – handlowe (Wrocław ul. Długosza 66)

Budynki usługowo – handlowe (Wrocław ul. Długosza 66)
Nazwa inwestycji: Budowa dwóch budynków usługowo – handlowych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną
Termin realizacji: 03.2022r. - 11.2022r.
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 66
Kubatura
63879.15 m3
Powierzchnia całkowita
7891.46 m2
Powierzchnia działki
1.22 ha
Powierzchnia dróg
4926.62 m2
Powierzchnia terenów zielonych
2927.66 m2