Budynki usługowo – handlowe (Wrocław ul. Długosza 66)

Budynki usługowo – handlowe (Wrocław ul. Długosza 66)
Nazwa inwestycji: Budowa dwóch budynków usługowo – handlowych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną
Termin realizacji: 03.2022r. - 11.2022r.
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 66
Kubatura
Kubatura
63879.15 m3
Powierzchnia całkowita
Powierzchnia całkowita
7891.46 m2
Powierzchnia działki
Powierzchnia działki
1.22 ha
Powierzchnia dróg
Powierzchnia dróg
4926.62 m2
Powierzchnia terenów zielonych
Powierzchnia terenów zielonych
2927.66 m2