Daldehog

Park Handlowy (Hrubieszów)

Investment name: Park Handlowy w Hrubieszowie pod nazwą „Budowa dwóch budynków handlowo-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz z rozbiórką kolidujących obiektów budowlanych”
Investor: Europrojekt Gamma Saller Polbau Sp. z o.o. Sp. k.
Realization deadline: 02.2020 - 10.2020
Type of contract: Generalne Wykonawstwo
Investment address: Hrubieszów, ul. Kolejowa
Volume: 40 554,00 m3
Description of the investment: Powierzchnia całkowita: 5 276,52 m2, powierzchnia użytkowa: 5 096,60 m2, powierzchnia terenu: 1,2922 ha, powierzchnia terenów utwardzonych: 06073 ha, powierzchnia terenów biologicznie czynnych: 0,1573 ha
Our clients