Daldehog

Leroy Merlin (Żory)

Investment name: Rozbudowa parkingów i ogrodu zewnętrznego: budowa wiaty, kontenera kasowego, ogrodzenie wraz ze ścianą oporową, instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej, oświetlenia, rozbudowa instalacji tryskaczowej oraz przebudowa części budynku CH Leroy Merlin
Investor: Leroy-Merlin Inwestycje Sp. z o.o.
Realization deadline: 01.2021 - 05.2021
Type of contract: Generalne Wykonawstwo
Investment address: Żory, ul. Francuska
Description of the investment: Powierzchnia całkowita: 6.448,80 m2, powierzchnia placu materiałów: 2.285,00 m2, powierzchnia działki: 30.613,00 m2, powierzchnia dróg i parkingów: 1.163,80 m2, powierzchnia terenów zielonych: 3.000,00 m2,
Our clients