DS SMITH (Kutno)

INVESTOR DSSmith
Name of the investment: Rozbudowa i modernizacja części socjalno- biurowej zakładu DS SMITH Polska S. A.
Lead time: 04-05.2011
Contract type: Generalne Wykonawstwo
Investment address: Kutno, ul. Wschodnia
Total surface
629.5 m2
Land area
3000 m2
Road surface
2176 m2
Area of ​​green areas
500 m2