Vendo Park (Łask)

Vendo Park (Łask)
Name of the investment: Budowa dwóch budynków handlowo-usługowych z infrastrukturą towarzyszącą - „Vendo Park”
Lead time: 03.2019 - 09.2019
Contract type: Generalne Wykonawstwo
Investment address: Łask, ul. Warszawska
Total surface
4539.45 m2
Land area
15699 m2
Road surface
5405 m2
Area of ​​green areas
5736.65 m2