Vendo Park (Chorzów)

Name of the investment: Budowa czterech budynków handlowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szpitalnej w Chorzowie – budynek a, b, c, d
Lead time: 06.04.2021 r. – 09.11.2021 r.
Contract type: Generalne Wykonawstwo
Investment address: Chorzów, ul. Szpitalna nr 16, 16A, 18, 18A
Volume
Volume
39482.5 m3
Total surface
 Total surface
5571.1 m2
Land area
Land area
1.54 ha
Road surface
Road surface
7288.9 m2
Area of ​​green areas
Area of ​​green areas
2522 m2