Restauracja MAX (Łomianki ul. Warszawska)

INVESTOR Max
Restauracja MAX (Łomianki ul. Warszawska)
Name of the investment: Budowa budynku usługowego (restauracja max), budowa pylonu reklamowego, budowa zbiornika retencyjnego, miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem terenu
Lead time: 10.2021- 03.2022
Contract type: Generalne Wykonawstwo
Investment address: ul. Warszawska 11, 05-092 Łomianki
Volume
1454.72 m3
Total surface
390.61 m2
Land area
2140 m2
Road surface
938.31 m2
Area of ​​green areas
521.5 m2