Leroy Merlin (Głogów)

Investor Leroy Merlin

Przebudowa budynku handlowo-usługowego oraz budowa:

- placu materiałów budowlanych z portalem wejściowym

- dwóch obiektów kontenerowych

- cieniownika

- ogrodzenia o wysokości 4,2m

- placu manewrowego

- budynku pompowni tryskaczowej

- zbiornika wody przeciwpożarowej

Wraz z przebudową instalacji zewnętrznych: wodociągowych (w tym tryskaczowej), kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej (grawitacyjnej i tłocznej) elektroenergetycznych (zasilających i oświetleniowych), gazowej oraz roboty rozbiórkowe.

Name of the investment: Przebudowa budynku handlowo-usługowego
Lead time: 12.2021 r. - 07.2022 r.
Contract type: Generalne Wykonawstwo
Investment address: 67-200 Głogów, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15
Volume
63636 m3
Total surface
8900.8 m2
Land area
4.34 ha
Area of ​​green areas
9810.21 m2