Budynki usługowo – handlowe (Wrocław)

Budynki usługowo – handlowe (Wrocław)
Name of the investment: Budowa dwóch budynków usługowo – handlowych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną
Lead time: 03.2022r. - 11.2022r.
Contract type: Generalne Wykonawstwo
Investment address: 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 66
Volume
63879.15 m3
Total surface
7891.46 m2
Land area
12200 m2
Road surface
4926.62 m2
Area of ​​green areas
2927.66 m2