Daldehog

Trade information

Registration data

 

Daldehog Poland Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Numer KRS: 0000100257

NIP: 586 001 74 22

NIP UE: PL 5860017422

Regon: 190266905

 

Daldehog Intl Sp. z o .o.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Numer KRS: 0000686657

NIP: 899 282 31 56

Regon: 367792399

Our clients